Utrecht stationswijzer mock-up

Wayfinding Utrecht

Stations bewegwijzering en handwijzers

Opdrachtgever
Gemeente Utrecht

Diensten
Product ontwerp
Branding

Utrecht stationsgebied

De OV-terminal Utrecht Centraal is het grootste Ov knooppunt punt van Nederland. Dagelijks stappen er duizenden reizigers in de trein, bus of tram. In 2018 opende het nieuwe stationsplein. Vanaf dit plein is het mogelijk om richting de stad te lopen, ook sluit het plein aan op het vernieuwde winkelcentrum Hoog Catharijne.

Er zijn verschillende looproutes van en naar het centrum. Door Hoog Catherijne dat als een buffer tussen de binnenstad en het station in ligt zijn deze looproutes niet heel vanzelfsprekend of zichtbaar. Het Utrechtse stationsgebied is al jarenlang in verbouwing en blijft dat nog even. Het wordt wel de grootste bouwput van Nederland genoemd. Door alle veranderingen tijdens de bouw is het niet altijd even makkelijk om meteen de weg te vinden.

Om het stationsgebied beter te ontsluiten voor voetgangers hebben we in opdracht van en samen met de gemeente Utrecht bewegwijzering ontwikkeld.

Utrecht wayfinding nacht

Stationswijzer

Voor het gebied direct rondom het Centraal station hebben wij stationswijzers ontworpen. Op deze grote bewegwijzerings borden zijn alle bekende bestemmingen vermeld en de opstapplaatsen voor tram, bus en taxi. Bij ongeveer de helft van de objecten wordt een stationsplattegrond of omgevingskaart toegevoegd. De wayfinding-borden en plattegronden worden doorgelicht zodat ze ook ’s avonds goed zichtbaar en leesbaar zijn.
De stationswijzers hebben een neutrale en tijdloze vormgeving. Voor de onbekende reiziger zullen ze faciliteren in oriëntatie en looproute, maar voor de bekende reiziger zullen ze mooi aansluiten bij de bestaande objecten in het stationsgebied.

Handwijzer

In de binnenstad van Utrecht staan nu ongeveer 60 handwijzers die bezoekers de weg wijzen naar tal van bestemmingen. In aanvulling op de wayfinding voor het stationsgebied hebben we een herontwerp gemaakt van deze handwijzers. De nieuwe handwijzers passen nog steeds bij het historische karakter van de binnenstad, maar hebben een modernere uitstraling. De leesbaarheid van de bestemmingen is vergroot, o.a. door per bestemming een apart bordje met maar één regel tekst te gebruiken. Ten behoeve van het beheer kunnen alle bordjes apart worden vervangen. Bij de bestemmingen wordt de looptijd in minuten vermeld. Op de handwijzers worden hetzelfde lettertype en dezelfde pictogrammen gebruikt als op de stationsgebied objecten. De nieuwe handwijzers zullen in 2022 worden geplaatst.

Mock-up test

Om te testen of de stationswijzers en de handwijzers voldoen aan alle eisen, hebben we van de stationswijzer en de handwijzer een mock-up gemaakt. Deze 1:1 modellen hebben we op locatie geplaatst en middels een enquête hebben we informatie ingewonnen over de leesbaarheid, de zichtbaarheid, het gebruik en de vormgeving van de borden. Uit dit onderzoek uitgevoerd door Mobycon kwam naar voren dat reizigers en bezoekers van de binnenstad de nieuwe bewegwijzering zeer waarderen.
De stationswijzers op maaiveld-niveau zijn geplaatst, die op niveau +1 volgen naar verwachting spoedig.

Wayfinding Utrecht mockup test stationswijzer
Render wayfinding station Utrecht
Wayfinding Utrecht mockup test handwijzers
Wayfinding Utrecht handwijzer render