CROW richtlijn

Handboek voor het plaatsen van DRIS-displays

Opdrachtgever
CROW-NDOV

Diensten
Advies

Aansturing openbaar vervoer

Bij het CROW-DOVA werken 15 overheden die het openbaar vervoer aansturen samen. Dit zijn provincies, het ministerie van infrastructuur en milieu en metropoolregio’s. Deze samenwerkingsorganisatie verzorgt o.a. de distributie van actuele reisinformatie die via apps of via DRIS schermen bij haltes en stations zichtbaar wordt gemaakt voor reizigers.

De huidige DRIS schermen zijn vaak aan het einde van hun technische en economische levensduur. Veel reizigers hebben tegenwoordig informatie beschikbaar op hun smartphone. Daarom was de vraag actueel of en wanneer het relevant is DRIS panelen te vervangen of te plaatsen.

Opdracht

In opdracht van CROW-DOVA heeft FromAtoB een richtlijn voor het plaatsen van DRIS schermen ontwikkeld. Deze ‘handreiking’ helpt overheden bij het vaststellen of bij specifieke bus- of tramhaltes DRIS panelen gewenst zijn, en op welke positie deze het beste te plaatsen zijn.

We analyseerden welke eisen en wensen door verschillende stakeholders worden gesteld. Naar aanleiding van deze inventarisatie hebben we in de richtlijn onderscheid gemaakt tussen verschillende haltetypen, zoals knooppunten, (bus-) stations, of hoogwaardig openbaar vervoer haltes. In samenwerking met een werkgroep van CROW-DOVA verzorgden we de tekst en het merendeel van de illustraties voor de richtlijn.